Stenger sykehjemmet, rådhuset og NAV for besøkende

Nyheter

Ordfører Kristin F. Strømskag og Frøya kommune har i kveld sendt ut en pressemelding med følgende innhold:


Kommunen har hatt møte i beredskapsledelsen, og har besluttet følgende;

I samråd med regjeringens pålegg stenger Frøya kommune fra og med fredag 13. mars til og med 26. mars 2020 følgende virksomheter for pårørende og andre besøkende:

· Frøya sykehjem

· Øvrige omsorgsboliger som MOA, Heia, Øvergården, og trygdeboliger


 

Når det gjelder

· Frøya herredshus, Kirkekontoret og NAV

vil disse være stengt for publikum, men betjenes via telefon og digitale medier fra og med 13.03.20.

Når det gjelder Frøya kultur og kompetansesenter er kino, biblioteket og alle kulturelle arrangement avlyst.

Frøyahallene, svømmehallen og Frøya storhall er også stengt på ubestemt tid.

Dagsenter for demente holdes stengt fra 14.03.20. Øvrige dagsenter holdes også stengt.

Det presiseres at også barnehager og skoler holder stengt i samme periode.


 

Det vil bli etablert omsorgsbarnehage, -skole og -SFO ved Nabeita oppvekstsenter for de som har krav på dette ihht regjeringens retningslinjer.

Frøya kommune vil gi honnør til våre innbyggere og bedrifter for proaktivitet, og at de tar hensyn til de retningslinjer kommunen gir og tar egne grep vedrørende situasjonen.

Gjennom god dugnadsånd skal vi sammen håndtere denne ekstraordinære situasjonen.


Press release

On the basis of the government's regulations, will Frøya Municipality close the following institutions for relatives and other visitors from Friday 13th of March to 26th of March:

• Frøya nursing home

• Other care homes such as MOA, Heia, Øvergården and welfare housing

Other institutions

• Frøya manor house

• Church Office

• NAV

These will be closed to the public and operated via telephone and other digital media.

Frøya culture and competence center, cinema, library, and all cultural events are canceled.

The Frøya Halls, the Swimming Hall and the Frøya sports Hall are closed until further notice.

The dementia day care center will be closed from 14.03.20. Other day care centers will also be closed.

It is important to emphasized that kindergartens and schools also remain closed during the same period.

A Kindergarten, school and SFO will be established at the Nabeita Growth Center.

The municipality of Frøya will pay tribute to our residents and companies for proactivity and that they take into account the guidelines the municipality gives, as well as taking their own steps regarding the situation. Through good community spirit we will together handle this extraordinary situation.

Sistranda 12.03.20

Kristin Strømskag

Ordfører