Vogntog kjørte seg fast i utbedret "problembakke"

Nyheter

Et vogntog kjørte seg fast i Ulvstubakken ved Krokstadøra i 19-tiden fredag kveld. Denne bratte bakken var en av flaskehalsene på fv.714, men ble utbedret i 2011 med slakere helning og krabbefelt.