Stenger Frøyatunnelen to netter

Frøyatunnelen 

Nyheter

På grunn av vedlikeholdsarbeider, stenges Frøyatunnelen de to kommende kveldene og nettene. Det er Statens vegvesen som opplyser dette.Tunnelene stenges både mandag (16. mars) og tirsdag (17.mars) kveld fra kl. 22 - og åpnes ikke igjen for normal trafikk påfølgende morgen kl.06.

Bilister som må gjennom tunnelene i disse tidsrommene får muligheter til å passere både kl. 23:00, 00:00, 02:00 og kl 04:00.