Slik vil kommunedirektøren sikre skolebarnas kryssing av hovedveien

Monica Jensø og Audun Liland i FAU krevde i januar at gangfeltet fra skolen gjøres tryggere. 

Nyheter