Måsøval Fiskeoppdrett

Vil etablere visningssenteret «Fremste Øy»

Illustrasjon av visningssenteret «Fremste Øy» 

Nyheter

Måsøval Fiskeoppdrett vil etablere visningssenteret «Fremste Øy» på Frøya

– I visningssenteret skal en få en autentisk fornemmelse av å være ytterst i havet på den fremste øy, der en lever av og med havet. Øynavnet Frøya fra gammelnorsk Frøy, betyr «Den fremste øy». Frøya finnes geografisk fremst i Øyrekken, men er fremst også på mange andre områder. Ved å ta i bruk den opprinnelige betydningen av øynavnet i visningssenteret vil vi forsterke at Fremste Øy bidrar til å skape stolthet for det Frøya har utviklet og vise den sterke viljen til samfunnsbygging som ligger på Frøya, sier adm. dir. i Måsøval Fiskeoppdrett, Asle Rønning i en pressemedling.

Frøygruppen er en nær samarbeidspartner for Måsøval Fiskeoppdrett i arbeidet med å få etablert Fremste Øy. Selskapet, representert ved Helge Gåsø, har hatt en svært sentral rolle i utviklingen av visningskonseptet og det strategiske arbeidet knyttet til dette. Frøygruppen vil også ha en sentral rolle ved etablering, drift og videreutvikling av Fremste Øy.

– Det nære samarbeidet med Frøygruppen er viktig for prosjektet både ut fra et faglig perspektiv og ut fra at selskapet har et sterkt engasjement for at Fremste Øy skal bli en suksess og et viktig tilbud på Frøya, sier Asle Rønning.

Adm. dir. i Måsøval Fiskeoppdrett, Asle Rønning. 

 

Karriere, forskning og innovasjon

Fremste Øy vil ha et sterkt søkelys på karrieremuligheter innen havbruk, forskning og innovasjon som vil være avgjørende for fremtidens havbruk.

– Frøya trenger et visningssenter for havbruk – en arena der vi med stolthet kan presentere næringen som er selve grunnlaget for det fantastiske samfunnet Frøya er, sier Asle Rønning som påpeker at det er utarbeidet et ambisiøst, helhetlig og detaljert formidlingskonsept for visningssenteret Fremste Øy.

–  Fremste Øy vil være et senter som skiller seg fra det som allerede finnes både når en sammenligner med alle visningssentrene i Norge og det som finnes i Trøndelag. Vi har en tematisk vinkling for formidlingen som er nyskapende samtidig som den er spesielt tilpasset Frøya med et av Norges sterkeste havbruksmiljø, sier han.

Illustrasjon av visningssenteret «Fremste Øy» 

 

Attraksjon

Fremste Øy skal være både en attraksjon og arena, et sted for besøksopplevelser og læringsaktiviteter skapt i et samarbeid mellom næringen, skoler, universiteter og forskningsmiljøene. Senteret skal være et sted der hele oppdrett- og leverandørindustrien på Frøya kan vises frem. For turister, besøkende i næringssammenheng, generell befolkning og skoleelever og studenter som kommer til Frøya, vil Fremste Øy utgjøre en hjørnestein for å innhente informasjon om havbruksnæringen, dens betydning og utfordringer og fremtidige muligheter.

Utover den brede kompetansen som finnes i Måsøval Fiskeoppdrett, har prosjektet knyttet til seg partnere som gjør at det er skapt et svært godt grunnlag for vellykket etablering og drift. Minst like viktig er det at vi har inngått intensjonsavtaler med en rekke faglige partnere som vil være sentrale når det gjelder å bidra med innhold i visningen, bl.a. SINTEF Ocean, NTNU Havrom, NTNU Samfunnsforskning, Guri Kunna videregående skole og Karrieresenteret Trøndelag.

Visjonen er å skape et visningssenter som skaper en møteplass mellom havbruk og besøkende, der dagens og fremtidens havbruk med dens evne til å skape innovasjon og ringvirkninger for et lokalsamfunn som Frøya, vises frem. Det skal skapes et senter som formidler kunnskap på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå til mange målgrupper. Senteret skal være både en attraksjon og arena, et sted for besøksopplevelser og læringsaktiviteter skapt i et samarbeid mellom næringen, skoler og forskningsmiljøene. Senteret vil også være sentral i å synliggjøre fremtidens arbeidsplasser i havbruk.

Illustrasjon av visningssenteret «Fremste Øy» 

 

Stolthet og forståelse

–  Visningssenteret er forankret i flere verdier og skal bidra til stolthet og forståelse av hvordan havbruksnæringen bidrar til samfunnsbygging, samt vise hvordan ambisjoner og handlekraft kombinert med lokalt forankret eierskap skaper nye innovative løsninger for en fremtidig havbruksnæring, sier Asle Rønning.

Senteret vil være sentralt lokalisert på Sistranda med besøkslokalitet i havet like utenfor, som vil bidra til å gjøre informasjon om havbruk lett tilgjengelig for alle som kommer til Frøya. Videre vil senteret, med et integrert møterom for 25-30 personer, være en møteplass med angitte møte- og læringsaktiviteter gjennom året. Dette vil aktivt skape videre engasjement og interesse for havbruk.

–  Vi har under utarbeidelse av denne søknaden og konseptet for visningstilbudet lagt vekt på å skape et visningstilbud som representerer noe nytt og som dermed komplementerer tilbudet som finnes på Hitra og andre steder i Trøndelag, sier Asle Rønning.

Måsøval Fiskeoppdrett har sikret seg noe av det fremste som finnes av kompetanse for å utvikle en arena for opplevelsesbasert formidling: Expology AS har vært engasjert i konseptutviklingen og vil også være sentrale i en fremtidig realisering av prosjektet. INAQ AS har ledet prosessen som har resultert i et unikt formidlingskonsept og en sterk søknad om visningstillatelse. – Vi er svært glade for å ha funnet frem til det vi anser som de beste partnerne i dette viktige og spennende prosjektet, sier Asle Rønning.

Realisering av Fremste Øy forutsetter at Måsøval Fiskeoppdrett får positivt svar på sin søknad om visningstillatelse som er til behandling i Fiskeridirektoratet.