Arbeidsmarkedet

Gradvis gjenåping gir positiv effekt

Den gradvise gjenåpningen av landet har en positiv effekt på arbeidsmarkedet - også i Trøndelag og Øyregionen.

Arbeidsmarkedet i Trøndelag. Jo mørkere bakgrunnsblåfarge, jo høyere elendighet.  Foto: NAV

Nyheter

5,8 prosent av arbeidsstyrken i Trøndelag er helt ledige i uke 21, viser ny statistikk fra NAV. Det er en nedgang på 1 606 personer fra forrige uke. Antall delvis ledige økte med 138 personer og 5,4 prosent er nå delvis ledige i fylket.

Antall arbeidssøkere i tiltak holder seg stabilt. Til sammen 11,6 prosent av arbeidsstyrken er registrert som arbeidssøkere i uke 21. I forrige uke var andelen 12,2 prosent.

— Det er veldig positivt at flere er tilbake i jobb. Vi ser nå en effekt av at blant andre butikker og frisører har åpnet igjen etter å ha vært stengt på grunn av streng smittekontroll, sier direktør i NAV Trøndelag, Bente Wold Wigum.

- At noen velger å starte opp igjen gradvis, gir utslag i en økning av delvis ledige. Dette håper vi vil endre seg positivt mot sommeren


- Vi kan kanskje si at koronaen fører oss sammen

Hitra og Frøya har en lang historie med havarerte samarbeidsprosjekter. Nå er utviklingen en annen med mer samarbeid på gang på flere områder.


Slik er det i Øyregionen

Fra 5.mai til 19. mai har antall helt arbeidsledige på Hitra gått ned fra 141 til 99. Det betyr at 4 prosent av arbeidsstyrken når er helt arbedisledig.

Også på Frøya synker antall helt ledige - fra 137 til 114 i samme periode.

Når det gjelder antall delvis ledige er det bare mindre endringer. På Hitra gikk tallet i løpet av de to nevnte ukene opp med en - fra 120 til 121, mens antall delvis ledige på Frøya sank fra 106 til 97.Fokus på inntektssikring

Hovedandelen av de som er arbeidsledig i Trøndelag er permittert som en følge av koronakrisen. Til tross for at mange nå er helt eller delvis tilbake i jobb, har NAV Trøndelag stort fokus på å hjelpe de som fortsatt er uten arbeid. Førsteprioritet er inntektssikring til de som står utenfor arbeidslivet.

— Vi jobber nå iherdig langs flere spor for å sørge for at vi kan betale ut lønnskompensasjon så raskt som mulig, og vil gi beskjed så snart vi og departementet har kommet til en løsning, sier Wigum.

Vi jobber nå med å analysere hvordan vi skal få dette til gjennom å utvikle et egnet og enkelt regelverk som vil gjøre det mulig å bygge saksbehandlingsløsninger med høy automatiseringsgrad.— Søk om forskudd

For de som nå venter på lønnskompensasjon og er i vanskelig økonomisk situasjon, er det inntil videre to muligheter til å søke om penger fra NAV.

— Permitterte har rett til lønnskompensasjon for de første 20 dagene. De første to dagene dekker arbeidsgiver lønnen, mens NAV dekker dag 3 til 20, informerer Wigum.

- De som har rett til dagpenger, kan søke om forskudd. For de som ikke har opptjent rettigheter til dette, er det mulig å søke om økonomisk sosialhjelp.