Oppholdsforbudet passerer ett år

Politiet har nok en gang forlenget oppholdsforbudet i anleggsområdet i Nessadalen på Frøya.   Foto: Kart: Politiet

Nyheter

Politiet forlenger oppholdsforbudet som ble innført 19. august i fjor i forbindelse med vindkraftutbyggingen på Frøya. Med den nye forlengelsen, vil forbudstida nå passere ett år sammenhengende.

"Bakgrunnen for forlengelsen er at forutsetningene er de samme som da forbudet ble innført. Det var den gang nødvendig å innføre oppholdsforbudet da det i lengre tid, og ved gjentatte anledninger, ble utført straffbare handlinger i tilknytning til vindkraftutbyggingen, da særskilt rettet mot anleggsvirksomheten i Nessadalen. Ferdsel på stedet utgjør også en sikkerhetsrisiko i forbindelse med montering av vindmøllene oaxg fordi deler av anlegget er spenningssatt," skriver politiet i Trøndelag.

Forlengelsen gjelder fra og med den 1. juli 202 til og med den 31. august 2020. Politiet har også innført forbud mot overflyging med drone.

 

Politiet bruker politilovens § 30 når man varsler at brudd på oppholdsforbudet vil kunne bøtelegges med 8.000 kroner.