Har 151 mil med søppel å rydde

Nå har de fått penger til tre års med søppelrydding, men det holder bare til halvparten av de prioriterte områdene.

Ansatte i Eider AS har ryddet i skjærgården på Frøya og Hitra i hele vinter, og har fått penger til å fortsette i tre år til. 

Nyheter

Handelens miljøfond har satt seg som mål å rydde 40 prosent av norskekysten for marint avfall. Ryddingen finansieres blant annet av plastposeavgiften, som du og jeg betaler 50 øre for hver gang vi kjøper en plastpose i butikken.