Tunnelstenginga:

Skolen mener at 230-260 reiser blir berørt daglig og frykter at enkeltelever får en "uholdbar" skoledag

Rektor Espen Arntsberg  Foto: Cecilia Brurok

Nyheter

Med 85 ansatte og om lag 320 elever fordelt på to skolesteder, frykter skoleledelsen ved Guri Kunna videregående skole at det planlagte oppgraderingsarbeidet i Frøyatunnelen vil gjøre det svært utfordrende å få skolehverdagen til å henge i hop.