Tilbakeblikket

Ex-frøyværinger berget tunnelmarsjen

F.v  Paul Vågø, Jan Dyrø og Torbjørn Wågø sammen med takknemlige Marie Teigås og Anne Sofie Nekstad ved kulturkontoret. 

Nyheter

I Trondheim brannvesen jobbet det i 2000 en del folk med tilknytning til Frøya. Da Jan Dyrø fikk nyss i at tunnelmarsjen på Frøya var i fare grunnet beredskapskravene, snakket han seg sammen med de andre ex-frøyværingene i brannkorpset.De ble enige om å tilby sine tjenester gratis.