Helgetanker

Tatoveringer og Gud!

Birgith Østnes 

Nyheter

En litt underlig, og kanskje for noen, provoserende overskrift på en andakt. Det kan godt være det oppfattes slik, men jeg har en historie bak det som dere skal få lese nå.

I Bibelen står det mange vers og ord som en kan undre seg over – hva menes med dette? Vanligvis er det en årsak eller konkret hendelse som ligger til grunn for dem.

Slik er det med bibelverset jeg skal dele med dere, og som står hos profeten Jesaja kapittel 49, vers 14 – 16. Der leser vi om hvordan Guds kjærlighet til oss menneskebarn sammenlignes med en mors kjærlighet til sitt barn. Selv om en mor kan glemme sitt barn, glemmer jeg aldri dere, sier Gud. Så står det noe i vers 16, den første delen; «Se, jeg har tegnet deg i mine hender».

Historien fra den tiden dette ble skrevet i vet vi at mange av de israelske kvinnene måtte jobbe som treller, og barna ble da tatt fra dem. Kvinnene jobbet med å lage leire til å støpe/ mure pyramidene og andre byggverk med. Det var vondt for dem å bli tatt fra barna, det er jeg sikker på at enhver mor kan forstå. For at de ikke skulle glemme barna sine tatoverte de navnene på dem inni hendene. Slik så de alltid barnas navn foran seg når de jobbet og blandet leire med hendene. De verken kunne eller ville glemme sine kjære barn.

Gud kan heller ikke glemme oss, hans kjære barn. Da Jesus ble korsfestet fikk han nagler gjennom hendene sine. I disse sårmerkene er ditt og mitt navn skrevet for alltid – ikke med tatoveringsblekk, men med Jesus blod. Det er sterkt å tenke på. Så høyt elsket Gud oss, at han lot sin egen Sønn død for oss, for at vi skulle gå fri.

Kanskje har du tatovert navnene på noen du er/ var glad i på armen din eller et annet sted, fordi du vil minnes dem. Tenk, det er altså ikke noe nytt. Noen gjorde det allerede for tusener av år siden.

Ble tankene dine om overskriften litt forandret nå? Jeg fikk i hvert fall oppmerksom heten din, og det var bra! Jeg ville så gjerne minne deg om Guds uendelige kjærlighet til oss – hans barn!


Herren velsigne deg og bevare deg!

Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig

Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred! 


God helg fra Birgith prest!