Har laget nye besøksrutiner

Nyheter

Hitra og Frøya kommuner iverksetter tiltak for å beskytte våre mest sårbare. Det er derfor nå utarbeidet egne prosedyrer som gjelder for besøk ved kommunenes sykehjem.

Dette innebærer bl.a. at det ikke tillates besøk ved helsetunet/sykehjemmet dersom besøkende har vært utenfor Norge (også grønne områder). Dette gjelder i 10 dager etter hjemkomst.

 - Vi må fortsette arbeidet med å holde smitten bort fra sykehjemmet. Nye nasjonale retningslinjer er nå på plass. Besøksforbudet inne på institusjon er nå opphevet, men vi må fortsatt opprettholde besøkskontroll, melder kommunene som nå har oppdatert sine besøksrutiner.

Besøk må avklares i forkant, og det settes restriksjoner for antall besøk til ett besøk pr. dag. Kommunene ønsker også at besøk avgrense til 2 timer.


 

- Vi må sette grenser slik at smittevern følges og for å ivareta at pasienten kan få besøk av flere pårørende. Det er viktig at pasientens ønsker i forhold til besøk taes hensyn til og at pårørende da må kommunisere internt å fordele seg, forklarer sykehjemmene.

Det er også muligheter for pårørende å ta med seg pasienter på biltur eller besøk hjemme hos seg. Dette forutsetter at smittevernreglene følges.

Detaljerte regler finne du her.

Regler for besøk ved Hitra helsetun

Informasjon om korona-viruset