Bygger ny bru over til Helvete

Nå blir brua mellom Geitøya og Helvete skiftet ut. 

Nyheter

Administrasjonen ber politikerne om å bevilge 2,5 millioner kroner, i tillegg til 1,34 millioner som allerede er bevilget til utbedring av Gjetøy bru på Mausund. Formannskapet skal behandle saken i kommende møte.