Her kommer det ny asfalt

Hitratunnelen skal få ny asfalt.  Foto: Trøndelag fylkeskommune.

Nyheter

Trøndelag fylkeskommune skal legge ny asfalt på ett av feltene i Hitratunnelen. Dette gjelder en strekning på 2,7 kilometer.