Tilbakeblikket

Forsnesfergas siste reis

Nyheter

Søndag 14. januar 2007 la M/F Tustna fra kai på Forsnes for aller siste gang.