Lokalt snekkerfirma kan få bygge kommunalt bofelleskap på branntomta

Bofelleskapet skal bygges på tomta der en kommunal firemannsbolig brant ned i 2017. 

Nyheter

I mandagens møte i Utvalg for helse- og omsorg i Hitra kommune valgte politikerne å utsette saken om å bygge bofelleskap for rus og psykisk helse. Grunnen var at utvalget syntes de fikk for liten tid til å sette seg inn i saksdokumentene.