Vil utsette behandlingen av aktivitetshallen - mener det ikke er "livsnødvendig"

Slik kan en eventuell aktivitetshall bli seende ut. 

Nyheter

Hitra formannskap tilråder at kommunestyret vedtar å gi årlige tilskudd på 1,5 millioner kroner til ny aktivitetshall knyttet til Hitrahallen. Sigrid Hanssen (H) og Per Ervik (Pp) stemte imot og ville utsette saken.