Aktivitetshall, flyktninger, bom og varaordfører

Følg kommunestyret her fra kl. 10
Nyheter

Hitra kommunestyre møtes i dag (fredag 25. september) fra klokka 10. Som vanlig er det mulig å følge kommunestyrets møte her via web-tv.

Følg møtet direkte her (ekstern lenke til Hitra kommune).

Tidligere møter finner du her

Blant sakene som skal til behandling i dag er:

- Søknad fra Hitrahallen SA om midler til ny aktivitetshall på Fillan

- Merknadsbehandling og egengodkjenning - reguleringsplan og VA-plan for Fillaunet 2, deler av gnr 91, bnr 1 m fl

- Merknadsbehandling og egengodkjenning -reguleringsplan og VA-plan for Strømnesset hytteområde, gnr 204, bnr 12 m fl

- Videre bosetting av flyktninger

- Klagebehandling - reguleringsplan og VA-plan for Fillheia

- Nedlegging av vegbom ved Våvatnet - henvendelse fra Orkland kommune til regionrådet

- Høringsuttalelse til reviderte statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen

- Søknad om fritak fra verv som varaordfører

- Erverv av eiendom