Korona-utfordringer fram mot åpningen av Åstfjordbrua

Jostein Karlsen, prosjektleder for Lakseveien. 

Nyheter

Trøndelag Fylkeskommune har tidligere sagt at Åstfjordbrua er i rute til å bli åpnet i løpet av november.