Ekstra koronamillioner til kommunene

Tove Eivindsen 

Nyheter

Koronapandemien har ført til store utgifter for kommunene. Regjeringen har derfor i dag lagt fram et forslag der kommunene tilføres ekstra kroner. Målet er at kommunene skal kunne fortsette å levere gode tjenester både under og etter koronakrisen.

Kommunene i Trøndelag får i følge forslaget ca. 384 millioner kroner ekstra. Av disse går 4,25 millioner til Frøya og 4,17 millioner til Hitra. Foslaget skal behandles i Stortinget.

– Koronapandemien krever ekstra innsats fra mange, og den krever ekstra penger. Den blågrønne regjeringen bevilger nå ekstra midler slik at sårbare grupper som barn og unge ikke skal lide av tiltakene satt inn mot pandemien, forklarer fylkesleder i Trøndelag Venstre Tove Eivindsen.- Dessverre ser vi at alt for mange kommuner har holdt igjen og Venstre er bekymret for at dette skal gå ut over barn unge i barnehager og skoler, sier Eivindsen.

Hun mener regjeringen gjennom hele koronakrisen har vært tydelige på at man skal stille opp for kommunene.

- Det har vi gjort gjennom flere tiltakspakker. Kommunesektoren har så langt fått mer enn 20 milliarder kroner i ekstra overføringer og økonomiske tiltak. Regjeringspartiene har dermed gjort det mulig for kommunene å satse på gode barnehager, kunnskap i skolen og kvalitet i helse- og omsorgstjenestene, sier Tove Eivindsen, som også er gruppeleder for Venstre i Trøndelag fylkesting.
Politimesteren skjerper håndhevinga

Varsler strenge bøter for brudd på smittevern-reglene