Tilbakeblikket

Her er "sjæfene"

Rødrussestyret 1986-87. Foran er det russepresident Tommy Nilsen som strekker seg ut. 2.rekke f.v. Monica Broholm (fæstsjef), Liv Toril Nordbotten (PR-sjæf), Marit Skaget (togsjæf) og Anne Grethe Pedersen (terrorsjæf). 3.rekke f.v. Runar Myhren (transportsjæf), Trond Sæther (pængsjæf) og Trond Rabben (avissjæf). 

Nyheter

Rødrussen 1986-87 ved Hitra videregående skole valgte dette styret.