Konfirmantene på Sandstad

Nyheter

Konfirmanter Sandstad kirke 06.09.20. Markus Hårnes Lønseth, Erlend Bredesen, og Patrick Ingebrigtsen Utset  Foto: Jon Ingvar Østnes

Markus Hårnes Lønseth, Erlend Bredesen, Patrick Ingebrigtsen Utset, Lene Halsen Nordahl, Trygve Tellebon Ul vær og Erik Sandstad Hassel ble alle konfirmert i Sandstad kirke 06.09.2020.