Kan bli senter for produksjon av hydrogen og lading av batterier

Ser på muligheten for å produsere hydrogen fra ren vindkraft i Hitra industripark.

Hitra kysthavn på Jøsnøya ved Sandstad 

Nyheter

Foreningen Hitra Industripark og Kysthavn arrangerte sist fredag et digitalt energiseminar om utredningen av et nytt «Energisenter Hitra» i Hitra industripark på Jøsnøya ved Sandstad.