– Det er svært spennende at Frøya velges

Ordfører Kristin Furunes Strømskag  Foto: Trønder-TV

Nyheter

– Det er svært spennende at Frøya velges som vertskommune for uttesting av nye fornybareenergikilder, som solenergi.