Fikk trafikksikkerhetsprisen

Fra venstre: Kjell Olav Jøssund, Arild Sollie, Vigdis Lervik, Ove Fiskvik og lensmann Herold Andersen. 

Nyheter

Hitra lensmannskontor ble tildelt trafikksikkerhetsprisen for 1990. Utdeler var leder i Hitra trafikksikkerhetsutvalg, Kjell Olav Jøssund (t.v.).