Regjeringen vil kreve elbåter i havbruksnæringen

Salmar var først ute med elektrisk drevet havbruksbåt da ELfrida ble døpt i 2018. 

Nyheter

Fra 2024 vil Regjeringen innføre krav om trinnvis innfasing av nullutslippsløsninger for servicefartøy i havbruksnæringen.