Stenger seks Lakseveitunneler i to netter

Nyheter

Onsdag (20. januar) kveld og natt samt torsdag (21. januar) kveld og natt skal det gjennomføres vedlikeholdsarbeider på mange av tunnelene på fv. 714 gjennom Snillfjorden. Det betyr at du må regne med å bruke ekstra god tid dersom du skal kjøre bil til eller fra Øyregionen disse nettene.