Føler havnebeslutning ble tatt på tynt grunnlag

Tor Johan Sagøy håper flere i kommunestyret synes isen er fryktelig tynn etter vedtak om å trekke seg ut av Kristiansund og Nordmøre havn.
Nyheter

Tor Johan Sagøy (uavhengig kommunestyrerepresentant) ville i torsdagens kommunestyremøte, som ble avholdt digitalt med videomøte, ha en orientering rundt Hitra kommunes utmelding fra Kristiansund og Nordmøre havn IKS (KNH), og kommunestyrets vedtak om å innlede samarbeid med Trondheim havn IKS.