HF For 20 år siden

Mona, Kardif, Margrethe og Maren fortalte om framtidsplanene

Her er en ny bunke med avisbilder fra 2001.
Nyheter

Et nytt skoleår nærmet seg slutten våren 2001. For de som gikk ut av ungdomsskolen, betydde det at de måtte ta et nytt veivalg.