Muntlig eksamen går som vanlig i vår

Like mange som vanlig vil komme opp til muntlig eksamen denne våren.

  Foto: Shutterstock

Nyheter

For avgangselever på studieforberedende og påbygg i videregående skole vil like mange som vanlig komme opp til muntlig eksamen denne våren. Muntlig-praktisk og praktisk eksamen vil ikke bli gjennomført. På 10. trinn vil alle elever komme opp i muntlig eksamen som vanlig.

Hvilke elever som blir trukket ut til muntlig eksamen vil først offentliggjøres 48 timer før eksamen skal gjennomføres. Det betyr at alle elever må jobbe som om de kan komme opp til eksamen.

Det opplyser regjeringen i en pressemelding.

I februar besluttet regjeringen å avlyse vårens skriftlige eleveksamener og også å avlyse muntlig-praktiske og praktiske eksamener. Årsaken var smittevern og fordi det har vært ulike forhold for opplæringen ved skolene rundt om i landet. Muntlige eksamener ble ikke avlyst.

Vanligvis vil alle på 10.trinn komme opp til muntlig eksamen, men på Vg3 og påbygg blir elevene trukket til å gå opp i enten muntlig, praktisk eller muntlig-praktisk eksamen. I år ble både praktiske og muntlig-praktiske eksamener avlyst samtidig med skriftlige eksamener.

- Vi ønsker å sikre en mest mulig rettferdig eksamensordning, også under pandemien. Eksamen gir elevene en mulighet til å få en ekstern vurdering av sin kompetanse. Dette var bakgrunnen for at vi ønsket å se på mulighetene for likevel å gjennomføre både muntlig eller muntlig-praktisk eksamen slik at alle avgangselevene på Vg3 og påbygg fikk en lokalt gitt eksamen. Vi ser likevel at det vil være for krevende å få gjennomført dette, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V)..

Dette er beslutningen om eksamen våren 2021:

  • Alle skriftlige eksamener avlyses for elever.
  • Alle muntlig-praktiske og praktiske eksamener avlyses for elever.
  • Lokalgitt muntlig eksamen for 10. trinn gjennomføres.
  • Lokalgitt muntlig eksamen for VG3 gjennomføres.
  • Privatister og elever med behov for eksamen for å få vitnemål og fag- og svennebrev skal ha eksamen. Elever med rett til ny, utsatt og særskilt eksamen våren 2021gjennomfører eksamen sammen med privatistene.
  • Fag- og svenneprøver avlyses ikke, men gjennomføres etter gjeldende smitteverntiltak.