Har sett seg lei på blodig fiskevann

-Livsfarlig svineri

- Blodig fiskevann som renner ut fra vogntog og skaper sleipt og glatt føre har dessverre blitt et daglig syn på veiene våre.

Noen eksempler på fisketransporter med rennende last. Bildene er tatt av Statens vegvesens kontrollører.  Foto: Statens vegvesen

Nyheter

Flere ganger i uken stopper Statens Vegvesen vogntog som ikke får kjøre videre på grunn av avrenning av fiskevann. Om vinteren fryser dette vannet til is på vegen og det kan danne store istapper i hekken på vogntogene. Om sommeren kan det føre til sleipt og glatt føre, spesielt for motorsyklister.