Har vedtatt nullvisjon for selvmord, men arbeidet er forsinket

Nå skal rutinene på plass for å fange opp selvmordskandidater, men så langt har framdriften blitt forhindret på grunn av pandemien.

Forleden dag orienterte kommunedirektør Ingjerd Astad om statusen for forebygging av selvmord i kommunen. (arkivfoto). 

Nyheter

Hitra kommune har sluttet seg til en nullvisjon for selvmord og vil arbeide målrettet for å forebygge selvmord i kommunen.
Dette ble vedtatt i september i fjor etter interpellasjon fra Sigrid Helene Hanssen på vegne av Høyre, FrP og Pensjonistpartiet.