Peker på to grender hvor det bør legges til rette for boliger

John Lernes  Foto: Cecilia Brurok

Nyheter

Hitra kommune har eiendommer som kan passe å utvikle til boligformål.