Redusert framkommelighet på Lakseveien i kveld og natt

Perviktunnelen 

Nyheter

Statens vegvesen skal utøre vedlikeholdsarbeider på flere tunneler på fv. 714 i kveld og natt.

Dette medfører at Perviktunnelsen ved Sunde stenges fra kl. 22 (torsdag 3. juni) og fram til kl. 06 i morgen tidlig. Det blir muligheter for gjennomslipp kl. 23:00 - 00:00 - 02:00 og 04:00.

I samme tidsrom blir det redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeider i Fossan- og Snildalstunnelen mellom Krokstadøra og Våvatnet.


Starter arbeidet med enda en Lakseveien-forbedring

En krapp sving og en trafikkfarlig dump står på lista over neste utbedring av Fv 714 Lakseveien.