Vil utsette tunnel-saken

Billy Fredagsvik og Per Olav Hopsø ønsker å utsette behandlingen av tunnelsaken. 

Nyheter

Fylkets veipolitikere sa i mai ja til å forhandle med Frøya kommune og privat næringsliv om finansiering av en rømningstunnel under Frøyfjorden, men vil selv ikke bidra med mer enn 20 prosent. Også utbedring av Hitratunnelen skal iverksettes snarest sammen med ferga Hitra-Aure.