Da fisketuristene uteble, trådte andre grupper til

Joker Dolmøy opplever økende omsetning til tross for nedgang i fisketurismen.

Iselin Alexandra Mosand og Annik Kvernø (t.h.) i dagligvarebutikken på Dolmøya. 

Nyheter

Joker Dolmøy på Hitra har vanligvis mange tyske fisketurister innom fra påske til høst. De er en viktig del av omsetningen for lokalbutikken, men de siste to årene har fisketuristene stort sett vært forhindret fra å reise på grunn av korona-pandemien. Likevel kan daglig leder Annik Kvernø konstaterer en omsetningsøkning.