-En tilstrekkelig bemanning er helt sentralt

Illustrasjonsbilde Pixabay 

Nyheter

Hitra SV sier i en uttalelse fra sitt årsmøte at barnehagene må styrkes nå .