2. framhaldsskoleklasse ved Sistranda 1962 - 1963

Jente-rekka, fra venstre; 1. Kirsten Gjevik, Mausund,  2. Ida Johanne Smalø, Sistranda,  3. Anne-Mari Nesset, Nesset, 4. lærer Sigbjørn Larsen, Inntian,  5. Wivi Abelsen, Hamarvik,  6. Dagrun Berge, Mausund, 7. Turid Bremnes, Bremnes. Gutterekka fra venstre: 1. Jan Terje Bakken, Siholmen,  2. Jan Otto Fredagsvik, Nesset,  3. Frits Bekkadal, Gurvikdal, 4. Oddulf Fredagsvik, Sistranda,  5. Leif K. Ervik, Dyrvik,  6. Odd Johan Jensen, Garnvika,   7. Jarle Karlsen, Inntian,  8. Svein Olav Johansen, Vikasundet,  9. Karstein Knutsen, Aursøya,  10. Leif Johansen, Inntian, 11. Ola Grønskag, Sistranda,  12. Hans Jostein Iversen, Dragsneset,  13. Thor Wærøe, Sørburøy. 

Nyheter

Sigbjørn Larsen har sendt oss dette bildet som han selv har tatt med selvutløser da han var lærer ved 2. framhaldskoleklasse på Sistranda i 1962-63.