Vil opprette fagstillinger som skal jobbe forebyggende blant ungdommene