Vil opprette fagstillinger som skal jobbe forebyggende blant ungdommene

foto