Gyda-uværet avdekket mangler. Nå gjøres investeringer for å trygge innbyggerne i Øyrekka

foto