Anne står bak slagord som «Du kommer deg ikke frem sånn helt uten Widerøe»