Søndag (29. juli) blir det olsokmesse i Forsnes kapell.

Messa leder av vikarprest, sokneprest i Agdenes, Lars Sperre, kantor Silvio Krauss, kirketjener Bjørg Bjørgvik og Kvenvær menighetsråd. Det blir også barnedåp i kapellet denne dagen.

Etter gudstjenesten blir det kirkekaffe og tur opp til varden på Forsnes.

Varden på Forsnes

Olav den helliges dødsdag

I følge Store norske leksikon er  Olsok eller Olavsdagen feiringen av Olav den helliges dødsdag, 29. juli. Olsok var den viktigste norske kirkefesten i middelalderen.

Det norrøne navnet var Olafsvaka, som betydde ‘våkenatt for Olav’. Det innebar at hovedmarkeringen av olsok fant sted kvelden før 29. juli.

Feiring

Olavsfeiringen ble avviklet etter reformasjonen på 1500-tallet, men eksisterte nok lenge i den folkelige tradisjonen.

Fra slutten av 1800-tallet var det flere som tok til orde for å gjenreise olsokdagen. I 1930, i forbindelse med 900-årsdagen for slaget på Stiklestad der Olav døde, ble Olavsdagen revitalisert og har siden vært offisiell flaggdag.

Varden på Forsnes