Olaf starta på sjøen i 1951. Her leverer 83-åringen dagens fangst