- Blir provosert når noen ønsker å bygge en bru tre meter fra hagen min