- Jeg kan ikke se for meg hvordan Mausund hadde blitt hvis hun hadde sluttet

foto