Får lov til å bygge ny Frøyatunnel - forutsatt at pengene finnes