- Forsking og utvikling er en forutsetning for bærekraftig vekst i de marine næringene. Regjeringa foreslår derfor å øke bevilgningene til marin forsking og infrastruktur med nærmere 170 millioner kroner i statsbudsjettet for 2016. Dette vil ligge til rette for å realisere potensialet som ligger i de marine næringene, medvirke til omstilling og styrke den norske konkurransekrafta, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Satsingen på marin forsking:

  • 15 millioner kroner til Norges forskingsråd for å styrke forsking innen sjømatindustri, teknologi og nye marine næringer

  • 5 millioner kroner til Havforskingsinstituttet til bedre kunnskap om havbruk

  • 2 millioner kroner til Veterinærinstituttets innsats innen fiskehelse

  • 100 millioner kroner frå tiltakspakken for øket sysselseting til Havforskingsinstituttet til vedlikehold og opprusting av forskingsfartøyene

  • 47,5 millioner kroner i økede inntekter frå fiskeriforskingsavgifta til å styrke ressursforskinga