Frøya kommune skriver at grunnet strømbrudd har de problemer med enkelte systemer. Det har også vært bortfall av telefon, men dette skal fungere nå.

Kommunens hjemmeside og noen andre systemer er fortsatt nede, skriver de.

- Strømmen var ute i rundt tre minutter på både Hitra og Frøya, men skal være tilbake for alle nå. Grunnen til strømbruddet var at vi skulle gjøre noen justeringer etter stormen Roar, for å utbedre feil. Men det har vi utsatt fordi det er for lite reserveforsyning til å gjøre det nå. Hvis Frøya kommune sliter med systemene sine, beklager vi det. Det er dessverre slik at strømbrudd kan skje, sier kommunikasjonssjef i Trønderenergi Kjell Dahle til lokalavisa Hitra Frøya.