Kongelig Norsk Båtforbund, Region Midt-Norge, har avholdt historisk årsmøte på Sunndalsøra. Der ble det enstemmig vedtatt å dele regionen i to nye selvstendige regioner og det ble valgt to nye regionstyrer.

De foreløpige navnene er Region Møre og Region Trøndelag. Dette er den første endring av KNBF sin organisasjon siden Landsmøtet i Bodø i 2000, melder KNBF på sine nettsider.

Jarle Pedersen fra Sandstad båtforening er valgt til regionleder i Region Trøndelag, og har flere hitterværinger med seg i styret.

Her er regionstyret:

Regionleder: Jarle Pedersen, Sandstad Båtforening

Nestleder: Jan Terje Strømsnes, Trondheim Båtforening

Styremedlem: Oddvar Olsen, Fillan Båtforening

Styremedlem: Roar Oterhals, Trondheim Båtforening

Varamedlem: Iren Hansen, Sandstad Båtforening

Varamedlem: Knut Tore Børø, Sandstad Båtforening