Kulturminnedagene 2016 markeres i disse dager. Temaet i år er «Se hva vi kan! Kompetanse og kunnskap i kulturvernet»

- Under markeringen av Kulturminnedagene 2016 ønsker vi å løfte frem menneskene som jobber med bevaring, dokumentasjon, deling av kunnskap og flotte opplevelser knyttet til vår kultur-arv, forteller leder i Frøya Historielag, Guttorm Reppe.

Dette favner kulturvernorganisasjoner som historielag, kystlag, husflidslag, motorhistoriske kjøretøyklubber, fartøyvern og mange flere.

- Deres kunnskap og kompetanse vil vi sette i fokus. Vi vil vise frem hva vi kan – og at denne kunnskapen er verdifull for mange, fortsetter historielags-lederen.

Frøya Historielag valgte denne gang å samarbeide med Islanders Classic Car Club, som med sitt arbeid bidrar til å ta vare på gamle kulturminner i form av eldre biler.

Lørdag (24. september) blir det derfor bilshow på Hellesvikan bilshow hvor den enkelte bileier stiller opp og orienterer om sine respektive kjøretøy. Det blir gratis adgang og enkel servering, lover Guttorm Reppe.